Krótko o nas

Każdego dnia modlimy się wspólnie o łaskę nawrócenia dla osób polecanych przez członków Grupy. We wspólnocie pamiętamy o sobie nawzajem, dzielimy się Słowem Bożym. Razem wzrastamy w wierze i miłości.
Przyłącz się do nas już dziś!

Nasz profil na Facebook'u:

Ostatnie dyskusje na forum


O:Proroctwa
Janusz 19.4.2018 14:30
O:Jesteśmy?
Janusz 17.4.2018 10:45
O:ulubiona melodia diabła cz.3
Janusz 2.1.2018 9:39
O:Konferencja
andrzej 10.6.2017 20:50
O:Prosośba o modlitwę
Małgorzata1 22.4.2017 11:48
O:proszę o modlitwę
Małgorzata1 19.4.2017 14:29
O:Proszę o modlitwę...
andrzej 23.1.2017 20:32
O:Czystość intencji
Małgorzata1 23.11.2016 9:57
O:Koronka do Miłosierdzia Boż a Godzina Miłosierdzia
Janusz 19.9.2016 12:30
O:Msza św.
Janusz 24.8.2016 13:34
ZOBACZ WIĘCEJ

Współpracujemy z:

          
  
Godne polecenia artykuły
Jak się modlić, by wymodlić. PDF Drukuj Email
Godne polecenia artykuły

altDobrze się modlisz? A może źle? Bo można źle się modlić. A jak się modli źle, to Bóg nie spełnia próśb. Nie żartuję. Tak mówi Biblia: „Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie”.

W sumie to może być frustrujące. Ktoś może się modlić przez długi czas i nie wymodli. A inna osoba pomodli się chwilę i otrzyma. I gdzie tu sprawiedliwość, nie? A jednak.. bo chodzi o coś zupełnie innego.

 
Czy dojdzie do zjednoczenia? PDF Drukuj Email
Godne polecenia artykuły

I katolików, i chrześcijan boli brak jedności, narasta­jące od wieków spory, żale i niechęci. Co mogę zrobić dla zjednoczenia chrześcijan? Zachęcamy do przeczytania artykułu, autorstwa ks. Ignacego Ziembiewicza na temat jedności chrześcijan, zaczerpniętego z książki „Nie tylko chlebem…”. Tekst dostępny w rozwinięciu.
 
Nawrócenie PDF Drukuj Email
Godne polecenia artykuły
Typologia nawrócenia w teologii katolickiej

Z punktu widzenia struktury teologicznej w procesie nawrócenia występują 2 zasadnicze fazy:

 
Czym jest zjednoczenie z Bogiem? PDF Drukuj Email
Godne polecenia artykuły

3. Dla poznania, co to jest zjednoczenie, o którym mówimy, należy przypomnieć sobie, że Bóg przebywa i jest substancjalnie w każdej duszy, choćby to była dusza największego w świecie grzesznika.
 
O szkodach grożących duszy. PDF Drukuj Email
Godne polecenia artykuły
 Rozdział 19

Mówi o szkodach grożących duszy, która pokłada swą radość w dobrach doczesnych.

1. Szkody, jakie wynikają dla duszy, jeśli ona afekt swej woli położy w dobrach doczesnych, są tak wielkie, że zabrakłoby atramentu, papieru i czasu, by je należycie przedstawić. Z małej rzeczy dochodzi się do wielkich upadków i marnuje się wielkie dobra. Dzieje się podobnie jak z ogniem. Mała iskierka, nie zagaszona zawczasu, może wzniecić wielkie, obejmujące świat pożary.
 
Jak radowac się z dóbr doczesnych? PDF Drukuj Email
Godne polecenia artykuły

Rozdział 18

Mówi o radości z dóbr doczesnych. Poucza, jak mamy odnosić do Boga radość z tych dóbr.

l. Pierwszym rodzajem wspomnianych dóbr są dobra doczesne. Przez dobra doczesne rozumiemy tu: bogactwo, stanowiska, urzędy i tym podobne przedmioty ubiegania się, oraz dzieci, rodzinę, małżeństwo itd. Wszystko to są rzeczy, którymi wola może się radować.
 
O korzyściach jakie odnosi dusza wyzbywając się rzeczy doczesnych PDF Drukuj Email
Godne polecenia artykuły

l. Człowiek duchowy powinien pilnie uważać, by serca i radości swej nie opierał na rzeczach doczesnych. Z małej bowiem rzeczy można stopniowo dojść do wielkiej.
 
Dwa rodzaje miłości PDF Drukuj Email
Godne polecenia artykuły
Czy celem modlitwy kontemplacyjnej nie jest wzrost miłości? Oczywiście tak! Ale miłość,  w której tutaj się wzrasta nie jest miłością emocjonalną, ale tą która leży głębiej, miłością czystą, miłością angażująca całego człowieka.
 
 
Wartość łaski uświęcającej PDF Drukuj Email
Godne polecenia artykuły

Łaska uświęcająca jest nasieniem życia wiecznego, które otrzymaliśmy na chrzcie św. Prawdziwe życie łaski jest tu na ziemi nasieniem chwały. Św. Tomasz uczy - najmniejszy stopień łaski uświęcającej zawarty w duszy małego dziecka po chrzcie jest o wiele cenniejszy niż dobro naturalne całego świata razem ze wszystkimi aniołami. ; bo najmniejszy stopień łaski uświęcającej należy do nieskończenie wyższego porządku, do porządku życia wewnętrznego Boga, do porządku wyższego niż wszystkie cuda i wszystkie zewnętrzne znaki objawienia Bożego.
 
Grzechy nieświadomości PDF Drukuj Email
Godne polecenia artykuły

W stosunku do woli nieświadomość może być uprzednia, bądź następcza, bądź też towarzysząca. Nieświadomość uprzednia nie jest wcale dobrowolna, nazywa się ona "moralnie niepokonalną". Np. myśliwy w lesie sądząc, że strzela do zwierzyny, zabija człowieka, który nie dał żadnego znaku swojej obecności i którego obecności w tym miejscu nie można było a żaden sposób przypuścić. W tym wypadku nie ma winy dobrowolnej, lecz tylko grzech materialny.
 
Czy każde zło jest grzechem? PDF Drukuj Email
Godne polecenia artykuły

Doświadczenie grzechu towarzyszy człowiekowi od zawsze. Już na pierwszych stronach Starego Testamentu, kiedy nie było jeszcze Dekalogu ani żadnych innych konkretnych regulacji, którymi człowiek powinien się w życiu kierować – już wtedy pojawił się grzech.
Tak zaczęła się długa historia grzechu, rozumianego jako nieposłuszeństwo wobec Boga.
 
Szkoła modlitwy PDF Drukuj Email
Godne polecenia artykuły

Czy wierzymy dostatecznie w skuteczność modlitwy?


Sprawa skuteczności modlitwy obchodzi wszystkie dusze bez różnicy, początkujące i postępujące, a nawet będące w stanie  grzechu śmiertelnego, bo choć grzesznik, który utracił łaskę uświęcającą, nie może zasługiwać, zawsze się jednak może modlić.
 
Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny cz. 2 PDF Drukuj Email
Godne polecenia artykuły

Nabożeństwo do Maryi, które powinien praktykować każdy chrześcijanin, winno wzrastać wraz z miłością.
Pierwszy stopień polega na modlitwie, od czasu do czasu, do Najświętszej Panny, by ją uczcić jako Matkę Bożą, odmawiając np. w prawdziwym skupieniu Anioł Pański za każdym razem, gdy się słyszy dzwony na tę modlitwę.
 
Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny PDF Drukuj Email
Godne polecenia artykuły

Nie mówimy tu o nabożeństwie czysto zewnętrznym, pełnym zarozumiałości, niestałym, obłudnym i interesownym, ale o pobożności prawdziwej, którą św. Tomasz definiuje jako "ochoczość woli w służbie Bożej". Ta ochoczość woli, która powinna trwać mimo oschłości uczuciowej, skłania nas do oddawania Panu Jezusowi i Jego Świętej Matce należytego kultu (Trzeba jednak odróżnić kult latrii, należny Bogu i człowieczeństwu Zbawiciela złączonemu osobowo ze Słowem, od kultu hiperdulii, należnego Najświętszej Pannie}. Jak Pan Jezus jest naszym Pośrednikiem wobec swego Ojca, tak my winniśmy iść do Zbawiciela przez Maryję. Pośrednictwo Syna wyjaśnia, czym jest pośrednictwo Jego Matki.
 
Jaka jest różnica w ocenie czynów a sądzeniu człowieka? PDF Drukuj Email
Godne polecenia artykuły

Ksiądz Kaszowski tak pisze:
Ponieważ grzech jest wewnętrzną, świadomą i dobrowolną decyzją, dlatego trzeba się powstrzymać z oceną stopnia winy drugiego człowieka, z osądem (por. Mt 7,1-2). Należy odróżnić ocenę samych czynów drugiego człowieka od zakazanego przez Zbawiciela sądzenia innych, czyli określania ich winy.
 
Nieskwapliwość - Gedeonowa cnota PDF Drukuj Email
Godne polecenia artykuły

Czymże jest nieskwapliwość? Wyliczając dary Ducha Świętego Apostoł Paweł mówi: A owocem Ducha jest miłość, wesele, pokój, cierpliwość, dobrotliwość, dobroć, nieskwapliwość, cichość, wiara, skromność, wstrzemięźliwość, czystość. Występuje ona obok miłosći, która... rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Występuje obok wesela i pokoju, który wiąże się z miłością: łączy się z cierpliwością. Słowem, występuje w towarzystwie cnót, które stronią od bezładu, wewnętrznych zakłóceń, zbędnego rozsypania duchowego.
 


Szybki kontakt GG

Janusz - opiekun Grupy nr: 37003352
Marcin - pomoc techniczna nr: 36638314
Status Janusza:
Status Marcina:

Zadaj anonimowe pytanie